IsNord er en musikkfestival som fokuserer på islandsk og nordisk musikk. Festivalen finner sted i Borgarfjörður på Vestlandet. Dette året holdes konserter på tre forskjellige lokasjoner, i Borgarnes kirke, Reykholt kirke og i en av landets største grotter, Surtshellir.


Festivalen fremhever den samnorrøne musikkarven med perler fra islandske komponister i lag med det beste fra de andre nordiske land. Arrangørens mål er å gjøre nordisk og ikke minst islandsk musikk mer tilgjengelig for almennheten.


Festivalens mål er å introdusere musikkverk av unge nordiske komponister, i tillegg til fremheving av de eldre komponisters klassiske komposisjoner, som man mener ikke har fått verdig oppmerksomhet.

 

De store nordiske komponistene er tradisjonelt en viktig del av festivalens program.