Morten Fagerli har sin utdannelse fra Barratt Dues Musikkinstitutt i Oslo og Griegakademiet (Bergen Musikkonservatorium) med Jiri Hlinka som lærer. Morten tok solisteksamen i 1997. Han har vært solist med Romerike Symfoniorkester og Barratt Dues Symfoniorkester og spiller også med fløytisten Germaine Bouts Hexeberg. De har hatt konserter ved Blaafarveværket, Nasjonalbiblioteket og i kirker, i tillegg til over 500 institusjonskonserter. Morten var også musikkansvarlig og utøvende musiker i ”De gode gjerninger redder verden – en forestilling om Bjørnstjerne Bjørnson” som ble spilt nesten femti ganger i Norge og én gang i København i 2010. Forestillingen ble støttet av Den norske ambassade i København, Fondet for dansk-norsk samarbeid, Kong Olav Vs Fond, Fondet for utøvende kunstnere, Oslo kommune, Bergen kommune, Frilansskuespillernes fond, Scheiblers stiftelse, Bergens Riksmålsforening, Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Konsertforestillingen “Griegs Danmark”, fremført fem ganger i Danmark og en gang i Norge, ble muliggjort av A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond for almene Formaål og støttet av Kong Olav Vs Fond, Fondet for dansk-norsk samarbeid og Den norske ambassade I Danmark.